24 października 2018 roku społeczność naszej „Dwójki” oglądała widowisko baletowe pt. „Niepodległa” przygotowane przez Społeczne Ognisko Baletowe w Lublinie z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Widowisko ilustrowało polską drogę do wolności na przykładzie wybranych wydarzeń i postaci związanych z tradycja i kulturą p... czytaj więcej
Dzień Patrona w Gimnazjum nr 2  9 października, więc kilka dni wcześniej niż zazwyczaj, społeczność „Dwójki” świętowała Dzień Patrona. Z oczywistych powodów łączy się on również z obchodami Dnia Nauczyciela. Zgromadzeni na sali nauczyciele i uczniowie mieli okazję obejrzeć film edukacyjny o roli K... czytaj więcej
W dniu 17.09.2018r. uczniowie klas III Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej byli na wycieczce szkolnej w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. Korzystając z ostatnich słonecznych dni lata zwiedzali ogród, szklarnie, wysłuchali krótkiej historii z życia Tadeusza Kościuszki i oglądali Dworek, w którym zamieszkiwał.  ... czytaj więcej
Zapraszamy na pierwsze zebranie z Rodzicami we wtorek 11 września 2018 roku. o godz. 17.00... czytaj więcej
INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia. 2. Wnioskodawcą powinien być: rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego; uczeń – jeśli ... czytaj więcej
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Gimnazjum nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej ... czytaj więcej